قیمت زندگی سرمربی مکالمه فوتبال اسپانیا

قیمت: زندگی سرمربی مکالمه فوتبال اسپانیا اسپانیا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات شجاعی و حاج‌صفی 5 برابر جهت ما عزیز شده‌اند / سرمربی پانیونیوس

سرمربی پانیونیوس راجع به آخرین اوضاع دو بازیکن ایرانی تیمش تاکید کرد که این دو در شرایط و آمادگی خوبی قرار دارند و قطعا از آنها در بازی‌های آینده تیمش استفاده خ

شجاعی و حاج‌صفی 5 برابر جهت ما عزیز شده‌اند / سرمربی پانیونیوس

سرمربی پانیونیوس: شجاعی و حاج صفی 5 برابر جهت ما عزیز شده است اند

عبارات مهم : سرمربی

سرمربی پانیونیوس راجع به آخرین اوضاع دو بازیکن ایرانی تیمش تاکید کرد که این دو در شرایط و آمادگی خوبی قرار دارند و قطعا از آنها در بازی های آینده تیمش استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از رادیو ورزش یونان، میچالیس گریگوریو در بروزترین اظهارنظرش راجع به اوضاع مسعود شجاعی و احسان حاج صفی گفت : فرزند ها از شرایط خوبی برخوردار هستند. من با این دو خیلی صحبت کردم و باید بگویم که آنها شرایط خوبی دارند و مشکلی نیست.

شجاعی و حاج‌صفی 5 برابر جهت ما عزیز شده‌اند / سرمربی پانیونیوس

وی ادامه داد: من در بازی های بعدی به این دو نیاز دارم و به آنها بازی خواهم داد. ما در کنار شجاعی و حاج صفی هستیم و از این دو حمایت می کنیم. شجاعی و حاج صفی جهت پانیونیوس تصمیم مهمی را اجرایی کردند. اگر آنها در بدو ورود به کلوب جهت ما عزیز بودند، در حال حاضر 5 برابر عزیز هستند.

سرمربی پانیونیوس راجع به شرایط حاج صفی نیز اضافه کرد: احسان بازیکنی است که می تواند در سه پست متفاوت بازی کند و این دست ما را خیلی باز می گذارد که در پست های متفاوت از او استفاده کنیم. آنها هر دو از تجربیات بسیار بالایی برخوردار هستند و من فکر می کنم که حاج صفی آینده بسیار روشنی پیش رو خواهد داشت، چون بازیکن قابلی است و در هر پستی می تواند بازی کند.

سرمربی پانیونیوس راجع به آخرین اوضاع دو بازیکن ایرانی تیمش تاکید کرد که این دو در شرایط و آمادگی خوبی قرار دارند و قطعا از آنها در بازی‌های آینده تیمش استفاده خ

گریگوریو در آخر صحبت خود و در پاسخ به این پرسش که آنها جهت جذب کریم انصاری فرد اقدام خواهند یا خیر؟ گفت : اول باید ببینیم که تصمیم بازیکن چیست؟ و بعد از آن نیز خواهید دید که چه اقدامی خواهیم کرد.

واژه های کلیدی: سرمربی | بازیکن | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs